Vietnam Airlines thay đổi thuế suất VAT

Thay đổi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng vận chuyển hành khách nội địa

Từ ngày 1/1/2010, Vietnam Airlines sẽ áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mới đối với vận chuyển hành khách nội địa là 10% theo hướng dẫn tại các văn bản pháp quy liên quan (Luật thuế GTGT số 13/2008/QH ngày 3/3/2008, Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008), trong khi vẫn giữ nguyên các mức giá vé nội địa như trước. Với việc áp dụng thuế suất mới này, các mức giá vé (gồm thuế) sẽ tăng từ 14.000 – 81.000 VNĐ/chặng bay trong nước đối với hạng ghế phổ thông.

Hiện các mức giá vé nội địa năm 2009 của Vietnam Airlines đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên sang năm 2010, thực hiện theo thông lệ quốc tế, các mức giá vé nội địa của Vietnam Airlines sẽ được công bố là mức giá tịnh không bao gồm các khoản thuế và lệ phí, tiền thuế GTGT sẽ được cộng thêm vào giá vé theo quy định của nhà nước tại thời điểm khách hàng thanh toán tiền vé.

(Tổng cộng có 74 lần xem - Hôm nay có 1 lần xem)

Tags: