Lịch Bay Vietnam Airlines

Lịch bay và giờ bay có thể thay đổi, vui lòng liên lạc 0437916785 hoặc 0989 792 368 để biết chi tiết Ghi chú: Lịch bay này chỉ có giá trị tham khảo.
[ VIETNAM AIRLINES ] Ban Mê Thuột(BVM) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN338 17:05 18:15 Thứ 2 , 4 , 5 , 7 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Ban Mê Thuột(BVM) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN270 20:45 22:25 Thứ 3 , 5 , 6 , CN A320/F70
[ VIETNAM AIRLINES ] Ban Mê Thuột(BVM) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN441 17:40 18:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN443 20:05 21:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Cà Mau(CAH) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN/0V9806 07:35 08:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN/0V9800 11:00 12:05 Thứ 2 , 4 , 7 , AT7
VN/0V9802 15:40 16:45 Thứ 2 , 4 , 6 , CN AT7
*VN/0V9800 10:35 11:40 Thứ 3 , 5 , 6 , CN AT7
VN9802 15:40 16:45 Thứ 5 , 7 , AT7
VN9804 14:00 15:05 Thứ 3 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Nha Trang (CXR) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN334 07:45 08:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Nha Trang (CXR) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN264 08:30 10:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN266 15:50 17:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN268 18:50 20:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN2644 09:00 10:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Nha Trang (CXR) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN453 13:20 14:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN455 16:50 17:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN457 19:20 20:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
[ VIETNAM AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> Ban Mê Thuột(BVM)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN339 19:10 20:20 Thứ 3 , 5 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> Nha Trang (CXR)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN355 09:40 10:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN335 09:40 10:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN314 12:15 13:25 Thứ 2 , B777
VN316 16:35 17:45 Thứ 2 , 4 , 6 , 7 , CN A321
VN310 08:05 09:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B777
VN318 20:50 22:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN3188 22:00 23:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN325 13:40 14:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A332
VN323 11:00 12:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B777
VN321 08:05 09:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN327 18:55 20:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B777
VN329 19:50 21:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN3299 22:00 23:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Điện Biên(DIN) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN4933 12:10 13:10 Thứ 2 , 4 , 6 , AT7
VN495 15:40 16:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN4953 08:40 09:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Đà Lạt(DLI) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN276 14:00 15:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Đà Lạt(DLI) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN465 08:45 09:35 Thứ 2 , 4 , 7 , AT7
VN467 17:00 17:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Ban Mê Thuột(BVM)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN271 18:20 20:00 Thứ 2 , 4 , 5 , 7 , CN A320
VN317/339 14:30 16:20 Thứ 2 , 4 , 6 , 7 ,
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Nha Trang (CXR)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN269 16:20 18:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/A321
VN265 06:00 07:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN311 06:00 07:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN315 10:05 11:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321/B777
VN317 14:30 15:45 Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321/A332/B772
VN319 18:45 20:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN313 20:00 21:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN
*VN315 10:30 11:45 Thứ 4 , B772
VN315* 12:30 13:45 Thứ 7 , B772
*VN319 19:00 20:15 Thứ 5 , A321
VN319* 19:05 20:20 Thứ 4 , A321
VN3199 20:00 20:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
*VN3199 20:10 21:15 Thứ CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Điện Biên(DIN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN492 09:40 10:40 Thứ 3 , 5 , 7 , CN AT7
VN494 13:20 14:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Đà Lạt(DLI)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN277 11:30 13:10 Thứ 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/F70
*VN277 12:20 14:00 Thứ 3 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Huế(HUI)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN241 07:00 08:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN F70
VN245 11:00 12:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN247 17:45 18:55 Thứ 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , A320/A321
*VN247 18:25 19:35 Thứ 3 , A321
VN247* 17:45 18:55 Thứ 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN757 06:30 08:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN781 17:00 19:00 Thứ 2 , 4 , 5 , 6 , B777
VN211 07:30 09:30 Thứ 2 , A320
VN213 08:30 10:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , B777
VN215 10:30 12:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A333
VN217 13:00 15:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B777
VN219 14:20 16:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B777
VN223 15:00 17:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , B777
VN225 16:00 18:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A332
VN227 18:45 20:45 Thứ 2 , B777
VN231 19:50 21:50 Thứ 2 , 5 , A332
VN235 20:30 22:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B777
[ VIETNAM AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Cần thơ(VCA)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN287 06:30 08:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN289 14:30 16:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
[ VIETNAM AIRLINES ] Hải Phòng(HPH) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN283 13:30 15:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN281 08:45 10:45 Thứ 2 , 4 , 7 , A320
VN2833 19:05 21:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN285 20:35 22:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Huế(HUI) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN244 13:00 14:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN240 09:00 10:10 Thứ 2 , 6 , A321
VN246 19:50 21:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Huế(HUI) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN253 15:30 16:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN251 08:10 09:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN255 20:00 21:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Phú Quốc(PQC) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN472 07:30 08:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN474 08:35 09:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN476 10:50 11:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN478 11:55 13:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN480 13:25 14:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN482 14:20 15:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN846 15:15 16:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Plây ku(PXU) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN343 11:45 12:50 Thứ 2 , AT7
VN449 14:50 15:55 Thứ 3 , 5 , 7 , AT7
*VN343 11:05 12:10 Thứ 3 , 5 , 7 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Quy Nhơn(QAN) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN459 08:30 09:40 Thứ 2 , 4 , 7 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Ban Mê Thuột(BVM)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN440 16:00 17:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN442 18:30 19:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Cà Mau(CAH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN9809 14:00 15:00 Thứ 5 , 7 , AT7
VN9807 05:55 06:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Nha Trang (CXR)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN450 08:00 08:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN
VN454 15:15 16:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN
VN452 11:35 12:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 7 , CN A320
*VN452 13:15 14:10 Thứ CN A320
VN452* 13:30 14:25 Thứ 5 , 6 , A320
VN456 17:35 18:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN320 06:05 07:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN322 11:30 12:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN
VN324 11:30 12:40 Thứ 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , CN A322/B772
VN326 16:00 17:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A332/A333/B772
VN3288 20:00 21:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN3242 10:15 11:25 Thứ CN A320
*VN324 13:10 14:20 Thứ 4 , CN A321
VN324* 13:20 14:30 Thứ 4 , CN A321
.VN324 13:20 14:30 Thứ 3 , CN A321
VN324. 13:30 14:40 Thứ CN A321
VN328 17:50 19:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Đà Lạt(DLI)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN464 07:20 08:10 Thứ 3 , 5 , 7 , CN A320/AT7
VN466 15:25 16:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/AT7
*VN466 15:25 16:15 Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN0987 08:00 10:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN
VN900 06:30 08:30 Thứ 4 , 5 , 7 , CN A321/B772
*VN900 06:30 08:30 Thứ 3 , 4 , 6 , 7 , CN A321
VN756 17:30 19:30 Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321/A332/B772
VN782 18:00 20:00 Thứ 3 , 5 , 7 , CN A321/B772
VN210 06:30 08:30 Thứ 3 , 6 , A321
VN900* 06:55 08:55 Thứ 7 , B772
VN212 07:30 09:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/A333/B772
VN214 08:00 10:00 Thứ 5 , CN A321/A333/B772
VN216 09:30 11:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B772/A320/A333
*VN216 11:00 13:00 Thứ 6 , A321
VN218 10:30 12:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/A321/B772
VN220 11:30 13:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B772
VN224 14:00 16:00 Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/A333/B772
VN226 15:35 17:35 Thứ 3 , 4 , 5 , 7 , CN A321/A332/A333/B772
*VN226 15:50 17:50 Thứ 3 , 5 , 6 , B772
VN228 16:30 18:30 Thứ 4 , 6 , 7 , A321/A333/B772
*VN756 17:30 19:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321/ A332/B772
VN782* 18:00 20:00 Thứ 2 , 4 , 6 , CN A321/B772
VN780* 18:00 20:00 Thứ 3 , 5 , 7 , B772
VN2302 19:05 21:05 Thứ 7 , A321
VN2184 19:30 21:30 Thứ 7 , CN A321
VN234 20:10 22:10 Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321/ A332/B772
VN2366 21:15 23:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN2388 08:15 09:30 Thứ 3 , 5 , 7 , CN A321
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Hải Phòng(HPH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VP820 12:10 14:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN B737
VN280 06:00 08:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN2802 15:05 17:05 Thứ 3 , 4 , 5 , 7 , CN A320
VN284 17:50 19:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Huế(HUI)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN250 06:00 07:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN252 13:20 14:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
*VN252 13:20 14:40 Thứ 7 , CN A321
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Phú Quốc(PQC)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN473 05:55 06:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN475 07:00 08:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN477 09:15 10:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN479 10:20 11:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN481 11:50 12:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN483 12:45 13:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN487 13:40 14:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Plây ku(PXU)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN342 06:20 07:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN2422 12:50 14:05 Thứ CN AT7
VN448 13:00 14:15 Thứ 3 , 5 , 6 , 7 , AT7
VN3422 12:50 14:05 Thứ CN AT7
VN488 13:00 14:15 Thứ 4 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Quy Nhơn(QAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN458 06:30 07:40 Thứ 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
VN462 06:20 07:45 Thứ 5 , CN
*VN458 06:30 08:10 Thứ 2 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Tuy Hòa(TBB)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN9814 13:40 14:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 6 , CN AT7
*VN 9814 13:40 14:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 6 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Huế(TTH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN254 17:00 18:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
*VN254 17:40 19:00 Thứ CN A320
VN252* 14:20 15:40 Thứ CN A320
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Chu Lai(VCL)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN9810 09:20 11:00 Thứ 3 , 5 , 6 , CN AT7
*VN 9810 09:20 11:00 Thứ 3 , 5 , 6 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Côn Đảo(VCS)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN9801 09:20 10:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
VN9803 14:00 15:00 Thứ 2 , 4 , 6 , 7 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> ĐỒNG HỚI(VDH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN378 11:10 12:45 Thứ 2 , 4 , 6 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Vinh(VII)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN3742 06:10 07:55 Thứ 3 , 5 , CN A321
*VN3742 06:10 08:00 Thứ 5 , A320
VN374 11:40 13:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320
*VN374 13:20 15:05 Thứ 7 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Kiên Giang(VKG)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN485 06:20 07:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Tuy Hòa(TBB) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN/0V9815 15:35 16:50 Thứ 2 , 4 , 6 , CN AT7
VN9815 15:55 17:10 Thứ 3 , AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] Cần thơ(VCA) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN288 15:40 17:50 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN286 09:30 11:40 Thứ 2 , 5 , 7 , CN A321
[ VIETNAM AIRLINES ] Chu Lai(VCL) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN9811 11:40 13:20 Thứ 3 , 5 , 6 , CN AT7
[ VIETNAM AIRLINES ] ĐỒNG HỚI(VDH) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN379 08:45 10:20 Thứ 2 , 4 , 6 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Vinh(VII) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN375 15:35 17:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A321
VN373 08:45 10:30 Thứ 2 , 4 , 7 , A320
[ VIETNAM AIRLINES ] Kiên Giang(VKG) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
VN484 10:25 11:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN AT7
(Tổng cộng có 47 lần xem - Hôm nay có 1 lần xem)