Lịch bay Jetstar Pacific

Lịch bay và giờ bay có thể thay đổi, vui lòng liên lạc 0437916785 hoặc 0989 792 368 để biết chi tiết Ghi chú: Lịch bay này chỉ có giá trị tham khảo.

[ JETSTAR AIRLINES ] Nha Trang (CXR) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8402 12:55 14:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8494 09:45 11:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
495 15:25 16:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
494 08:45 10:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8595 08:30 09:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8597 17:30 18:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8599 21:00 22:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
593 08:30 09:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
595 12:30 13:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
597 16:45 18:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
599 21:15 22:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
496 17:10 18:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Nha Trang (CXR)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8401 08:20 10:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
401 10:30 12:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8493 08:00 09:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
493 07:00 08:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8791 09:10 11:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8793 10:30 12:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8811 11:30 13:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8795 13:00 15:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8797 14:05 16:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8799 15:30 17:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8801 16:55 19:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8803 18:30 20:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8805 20:05 22:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8807 21:05 23:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
791 07:00 09:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
793 09:10 11:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
811 10:10 12:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
795 12:15 14:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
797 14:25 16:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
799 15:30 17:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
795 12:15 14:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
A320/B737-400 14:25 16:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN 797
803 18:55 21:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
805 19:50 21:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
801 17:40 19:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
809 21:30 23:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Cần thơ(VCA)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8385 12:55 15:05 Thứ 3 , 5 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hải Phòng(HPH) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8511 19:15 21:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
511 17:00 18:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Huế(HUI) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8581 09:40 10:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
581 08:55 10:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8594 06:45 08:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8596 15:45 16:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8598 19:15 20:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
592 06:45 08:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
594 10:45 12:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
598 19:30 20:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8790 06:30 08:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8792 08:00 10:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8794 10:15 12:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8796 11:25 13:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8798 13:10 15:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8800 14:05 16:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8802 17:20 19:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8804 18:25 20:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8806 19:30 21:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
790 06:30 08:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
792 07:30 09:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
794 09:35 11:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
796 11:45 13:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
810 08:00 09:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
798 14:50 17:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
800 17:10 19:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
802 18:10 20:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
804 18:45 20:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
806 20:15 22:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
808 21:30 23:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Hải Phòng(HPH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8510 16:50 18:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
510 14:25 16:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Huế(TTH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8580 07:50 09:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
580 07:00 08:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Vinh(VII)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8520 12:45 14:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
520 10:15 12:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Cần thơ(VCA) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8386 15:45 18:00 Thứ 3 , 5 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Vinh(VII) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8521 15:05 16:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
521 12:35 14:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
(Tổng cộng có 25 lần xem - Hôm nay có 1 lần xem)