Chuyên mục: Lịch bay Jetstar Pacific

Lịch bay Jetstar Pacific

Thứ Hai, Tháng Mười Hai 20th, 2010

Lịch bay và giờ bay có thể thay đổi, vui lòng liên lạc 0437916785 hoặc 0989 792 368 để biết chi tiết Ghi chú: Lịch bay này chỉ có giá trị tham khảo.

[ JETSTAR AIRLINES ] Nha Trang (CXR) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8402 12:55 14:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8494 09:45 11:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
495 15:25 16:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
494 08:45 10:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Đà Nẵng (DAD) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8595 08:30 09:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8597 17:30 18:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8599 21:00 22:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
593 08:30 09:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
595 12:30 13:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
597 16:45 18:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
599 21:15 22:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
496 17:10 18:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Nha Trang (CXR)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8401 08:20 10:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
401 10:30 12:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8493 08:00 09:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
493 07:00 08:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8791 09:10 11:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8793 10:30 12:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8811 11:30 13:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8795 13:00 15:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8797 14:05 16:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8799 15:30 17:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8801 16:55 19:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8803 18:30 20:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8805 20:05 22:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8807 21:05 23:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
791 07:00 09:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
793 09:10 11:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
811 10:10 12:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
795 12:15 14:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
797 14:25 16:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
799 15:30 17:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
795 12:15 14:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
A320/B737-400 14:25 16:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN 797
803 18:55 21:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
805 19:50 21:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
801 17:40 19:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
809 21:30 23:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hà Nội (HAN) -> Cần thơ(VCA)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8385 12:55 15:05 Thứ 3 , 5 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Hải Phòng(HPH) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8511 19:15 21:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
511 17:00 18:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Huế(HUI) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8581 09:40 10:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
581 08:55 10:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Đà Nẵng (DAD)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8594 06:45 08:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8596 15:45 16:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8598 19:15 20:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
592 06:45 08:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
594 10:45 12:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
598 19:30 20:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8790 06:30 08:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8792 08:00 10:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8794 10:15 12:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8796 11:25 13:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8798 13:10 15:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8800 14:05 16:15 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8802 17:20 19:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8804 18:25 20:35 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
BL8806 19:30 21:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
790 06:30 08:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
792 07:30 09:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
794 09:35 11:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
796 11:45 13:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
810 08:00 09:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
798 14:50 17:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
800 17:10 19:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
802 18:10 20:10 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
804 18:45 20:55 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
806 20:15 22:25 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
808 21:30 23:40 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Hải Phòng(HPH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8510 16:50 18:45 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
510 14:25 16:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Huế(TTH)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8580 07:50 09:05 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
580 07:00 08:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] TP.HCM(SGN) -> Vinh(VII)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8520 12:45 14:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
520 10:15 12:00 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Cần thơ(VCA) -> Hà Nội (HAN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8386 15:45 18:00 Thứ 3 , 5 , 7 , CN A320/B737-400
[ JETSTAR AIRLINES ] Vinh(VII) -> TP.HCM(SGN)
Số hiệu chuyến bay Giờ cất cánh Giờ hạ cánh Tần suất bay Máy bay
BL8521 15:05 16:30 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400
521 12:35 14:20 Thứ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , CN A320/B737-400